Vírgenes Románicas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

Birjina erromanikoak (Andra Mari)

Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa