AIREXE

BARBADELO

CASTROMAIOR

FERREIROS

LIÑARES

MELIDE. Capela de San Roque

MELIDE. Santa María

MONDOÑEDO, San Martiño

O’CEBREIRO

O’INCIO

PALAS DE REI

PORTOMARIN

PORTOMARIN, San Pedro