AIREXE

BARBADELO

CASTROMAIOR

FERREIROS

LIÑARES

MELIDE. Capela de San Roque

MELIDE. Santa María

MONDOÑEDO, San Martiño

O’CEBREIRO

O’INCIO

PALAS DE REI

PORTOMARIN

PORTOMARIN, San Pedro

SAMOS, Capilla del Cipres (Prerrománikoar Artea).

SAMOS, Monasterio

SAN XULIAN DO CAMIÑO

SARRIA

VENTAS DE NARON. Capela da Magdalena

VILAR DE DONAS