Mezenasgoa arte erromanikoan. Boterea, prestigioa eta mezua XI-XIII. mendeetako eraikuntza-proiektuetan