A MEZQUITA

ALLARIZ, Santa María de Vilanova

ALLARIZ, Santiago

AMBIA, Monasterio de Santa María

AMBIA, Santa Eulalia (Asturiano).

AUGAS SANTAS

BANDE, Santa Comba (Visigodo).

CELANOVA, San Miguel (Mozárabe).

FRANCELOS, San Xes (Asturiano).

GOMARIZ

MASIDE

MIXÓS (Mozárabe).

MONTERREI, Castillo